حضور در ششمین نمایشگاه بین المللی معدن صنایع معدنی ماشین الات و تجهیزات وابسته کرمان (kimix 2022)

حضور در ششمین نمایشگاه بین المللی معدن صنایع معدنی ماشین الات و تجهیزات وابسته کرمان…

نمایشگاه بین المللی معدن صنایع معدنی ماشین الات و تجهیزات وابسته کرمان (kimix 2022) در تاریخ 27 الی 31 اردیبهشت سال 1401 برگزار می گردد.