رتبه سوم لیگ اینترنت اشیاء ایران در سال 1397 .(با حضور مهدی روحانی‌نژاد مدیر فروم اینترنت اشیا در ایران و حمیدرضا احمدیان مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)