• – نماینده خدمات پس از فروش ما در استان کرمان (شهر کرمان) :
  • آقای روح الله عبدالله زاده