نحوه محاسبه TKPH

مفروضات جهت تراک کاترپیلار Cat 777D (استخراج شده از کاتالوگ)

{A=وزن تراک بدون بار
70 تن}
{B=وزن بار
91 تن}
{C=وزن تراک با بار (جمعاً)
91+70=161  تن}
{D=نسبت توزیع وزن روی اکسل جلو
(تراک بارگیری نشده)
45.4%}
{E=نسبت توزیع وزن روی اکسل جلو
(تراک بارگیری شده)
33.3%}
{F=نسبت توزیع وزن روی اکسل عقب
(تراک بارگیری نشده)

54.6%}
{G=بت توزیع وزن روی اکسل عقب
(تراک بارگیری شده)
66.7%}

محاسبات TKPH عملیاتی سایت مثال فوق صرفاً بر مبنای فرضیاتی همچون حمل بار در حداکثر محدوده مجاز تعریف شده توسط کارخانه سازنده تراک ،دمای محیط نزدیک به 38 درجه سانتیگراد ، ارتفاع ساسپنشنها در رنج مجاز و عدم بارگیری غیر اصولی توسط راننده شاول ، شیب طولی و عرضی جاده و تسطیح جاده و …. در حالت استاندارد است .

در صورتیکه :

1-  بدلیل نبود باسکول روی عمده دامپتراکهای عملیاتی در معادن ایران ، تناژهایی به مراتب بالاتر از تناژ مجاز توسط تراک ها حمل میگردد و نتیجتاً موجب افزایش TKPH سایت شده به گونه ایکه از TKPH تعریف شده توسط کارخانه سازنده لاستیک تجاوز می نماید.

لذا نصب باسکول و جلوگیری از اورلود نقش بسزایی در افزایش عمر لاستیکهای ناوگان خواهد داشت .

2- از سوی دیگر در فصول گرم سال ، دمای محیط به بالاتر از 38 درجه سانتیگراد می رسد و در اینصورت به ازای هر درجه افزایش دما بیشتر از 38 درجه ، می بایست 2درصد از TKPH تعریف شده توسط کارخانه سازنده لاستیک کم نمود . این یعنی ظرفیت تحمل لاستیک در حمل بار با سرعتهای موجود و در دماهای بالا کاهش چشمگیری می یابد.
(برای درک بیشتر مطلب فوق، از شاپ منوال دامپتراک کوماتسو HD785-7جدول TKPH زیر استخراج شده است .)

3- ارتفاع غیر استاندارد ساسپنشنها بدلیل نشتی گاز و فرسودگی ناوگان معدنی و نبود حساسیت در چکاپ روزانه ارتفاع ساسپنشنها نیز سبب توزیع نامتوازن بار بر یک لاستیک خاص گردیده و منجر به گرم شدن و ترکیدگی می گردد .

4- کم توجهی به تسطیح اصولی جاده های عبوری نیز سبب کاهش TKPH می گردند.

بازنشر مطالب فوق با ذکر منبع (شرکت همراه ماشین هوشمند فردا – www.hamrahmachine.com) بلامانع می باشد .