سامانه پایش سلامت و حمل بار ناوگان کوماتسو

VHMS (Vehicle Health Monitoring System) از سیستمهای آپشن شرکت کوماتسو ژاپن می باشد که عمدتاً بر روی ناوگان سنگین معدنی از سوی کارخانه نصب گردیده است . این سیستم وظیفـه جمع آوری آخرین اطلاعـات وضعیت سنسورها ، کـدهای خطای اپراتوری و سیستمی و … جهت بررسی سلامت ماشین را برعهـده دارد (مورد توجه مدیران ماشین آلات) ، علاوه بر این وظیفـه ثبت تنـاژ ، تعـداد سرویس ، سرعتهـای حرکت و …را نیـز بر عهـده دارد