یکی دیگر از ارکان هر محصول ، آموزش تئوری و عملی اپراتورها و تعمیرکاران مشتری می باشد تا بهترین کاربری ممکن را در طول دوره استفاده از محصول داشته باشند . لذا این مهم ، با نکته سنجی فراوان توسط تیم آموزش ما ارائه می گردد.

تصاویر برخی از آموزشهای ما

سیستم پایش خواب آلودگی

سامانه پایش سلامت و حمل بار ناوگان کوماتسو (VHMS Connect)